Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 kwietnia 2020
W JAKI SPOSÓB PANDEMIA COVID-19 WPŁYNIE NA BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE?

Rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV‑2, w gwałtowny sposób wpływa na odczuwanie zagrożenia w skali globalnej. Aby skutecznie reagować na dynamiczne zmiany w środowisku bezpieczeństwa, najpierw należy zrozumieć ich istotę i kontekst. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom CDiS SZ, wspólnie z pracownikami naukowymi i ekspertami zaangażowanymi w kampanię analiz środowiska bezpieczeństwa prowadzoną pod kryptonimem Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X35, podejmuje debatę na temat prognozowanych skutków pandemii z perspektywy środowiska bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności uwaga została skoncentrowana na wymiarze ekonomicznym środowiska bezpieczeństwa. Tematyce wpływu pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo ekonomiczne poświęcone zostało webinarium naukowe, które odbyło się 16 kwietnia br. Przedsięwzięcie zgromadziło szerokie grono ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego i zagadnieniami ekonomicznymi, w tym pracowników naukowych z uczelni wojskowych i cywilnych, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz przedstawicieli jednostek administracji publicznej. Webinarium otworzyli Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Dariusz Łukowski i Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Jarosław Mokrzycki.

Wprowadzeniem do dyskusji były referaty pracowników Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Płk dr Andrzej Lis podjął próbę odpowiedzi na (z pozoru retoryczne) pytanie, czy w analizach środowiska bezpieczeństwa pandemię COVID-19 należy postrzegać jako „czarnego łabędzia”, czyli zdarzenie nieprzewidywalne o ogromnym wpływie na otaczającą rzeczywistość. Jego wystąpienie dotyczyło trzech zasadniczych problemów: (1) Czy można (było) przewidzieć wystąpienie pandemii? (2) W jaki sposób analizować skutki pandemii COVID-19 dla środowiska bezpieczeństwa? (3) Jakie będą konsekwencje pandemii COVID-19 z perspektywy wymiaru ekonomicznego środowiska bezpieczeństwa? Uwaga została skoncentrowana na potencjalnym wpływie pandemii na trendy w wymiarze ekonomicznym zidentyfikowane w ramach kampanii NUP 2X35, w tym: globalizację rynków finansowych; zachwianie globalnej równowagi sił; wyłanianie się nowych, silnych gospodarek krajów rozwijających się; wykorzystanie zasobów naturalnych w grze geopolitycznej; wzrost nierówności ekonomicznych; oraz wyzwania związane z wydatkami na obronność w państwach NATO.

Wybrane zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego w dobie koronawirusa zostały poddane analizie przez dr hab. Magdalenę Redo, która prognozuje, że pandemia COVID-19 spowoduje pogłębienie kryzysu zadłużeniowego, za co cenę zapłacą mniej wiarygodne podmioty na rynku, w tym: obywatele, przedsiębiorstwa i państwa. Zwiększy to niestabilność, wrażliwość i podatność na zawirowania w gospodarce światowej, w szczególności w odniesieniu do słabszych gospodarek. W konsekwencji pogłębi się problem rozwarstwienia społecznego w poszczególnych krajach i rosnącego dystansu w rozwoju słabszych państw w stosunku do tych wysokorozwiniętych (o rozwiniętych i/lub zasobnych rynkach finansowych). Kolejne gigantyczne pakiety stymulacyjne rządów i dodruk pieniędzy przez banki centralne rozluźnią dyscyplinę w polityce gospodarczej. Choć kryzys koronawirusowy spowoduje bankructwa jednych przedsiębiorstw, to będzie szansą dla innych, nowych, kreatywnych, zaawansowanych technologicznie.

Wystąpienie dr. Michała Buszko było skoncentrowane na wpływie pandemii, jako szczególnego rodzaju szoku, na funkcjonowanie rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem giełd, banków i instytucji finansowych. Dr Buszko wskazał, iż pojawienie się pandemii w pierwszej kolejności doprowadziło do znaczącej zmienności rynków oraz bardzo silnych przecen akcji, co sprzyja destabilizacji instytucji finansowych, a także przyczynia się do zagrożenia przejęciem spółek istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarek narodowych. Zawirowania na rynkach finansowych będą w najbliższych miesiącach istotnie wpływały na osoby i podmioty zadłużone w walutach obcych, w tym we frankach szwajcarskich. Zdaniem autora szczególnym wyzwaniem w obszarze rynków finansowych stanie się zapewnienie stabilności działania sektorów bankowych. Banki w wielu krajach mogą znaleźć się w trudnej sytuacji ze względu na środowisko skrajnie niskich stóp procentowych, brak spłaty kredytów, a także brak kapitału. W efekcie może nastąpić powtórzenie problemów z poprzedniego kryzysu lat 2008-2009, które w warunkach ogólnoświatowego spowolnienia spowodowanego pandemią, będą miały znacznie bardziej poważne skutki, włączając w to długoterminowe ograniczenie finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego.

Webinarium pt. „Pandemia COVID-19 a środowisko bezpieczeństwa: Wymiar ekonomiczny” było pierwszym z przedsięwzięć zrealizowanych w kolejnym cyklu analiz środowiska bezpieczeństwa prowadzonych w ramach kampanii Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X35, ukierunkowanym na zweryfikowanie wyników i ustaleń zawartych w raporcie „Analiza środowiska bezpieczeństwa w perspektywie 2035 roku”. Kolejne przedsięwzięcia, w tym seminaria/webinaria naukowe, warsztaty i sesje delfickie poświęcone będą aspektom geopolitycznym, społecznym, technologicznym, środowiskowym oraz procesom urbanizacyjnym w kontekście skutków wywołanych pandemią COVID-19.

 

Link do WEBINARUM

 

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Szubińska 105
85-915 Bydgoszcz
tel. 261410301
fax. 261410354
cdissz@mon.gov.pl

    
  • english version
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.