Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 maja 2020
Dyskutujemy o wpływie pandemii COVID-19 na wymiar społeczny środowiska bezpieczeństwa
Rozprzestrzenianie się choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV 2, w gwałtowny sposób wpływa na odczuwanie zagrożenia w skali globalnej, jak i lokalnej. Aby skutecznie zareagować na dynamiczne zmiany w środowisku bezpieczeństwa najpierw należy dogłębnie zrozumieć ich istotę i kontekst.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa prowadzonych pod kryptonimem Nowe Urządzenie Polskie NUP 2X35, CDiS SZ po raz czwarty wspólnie z pracownikami naukowymi i ekspertami zaangażowanymi w kampanię, podejmuje debatę na temat prognozowanych skutków pandemii z perspektywy środowiska bezpieczeństwa. Tym razem temat spotkania brzmiał: COVID – 19 a środowisko bezpieczeństwa – wymiar społeczny. Debata, odbyła się 14 maja 2020 roku w formie webinarium.

Przedsięwzięcie zgromadziło szerokie grono ekspertów zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego i zagadnieniami społecznymi, w tym pracowników naukowych z uczelni wojskowych i cywilnych, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz przedstawicieli jednostek administracji publicznej. Webinarium otworzyli, w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP, Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju SZ – P5 Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Szymon Koziatek oraz Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych -  płk Jarosław Mokrzycki.

Wprowadzeniem do dyskusji były referaty pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK), Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW), Politechniki Rzeszowskiej i Urzędu Statystycznego (US) w Bydgoszczy.

Prof. dr hab. Daniela Szymańska z UMK podjęła problematykę przejścia epidemiologicznego, w której podkreśliła, że zmiany demograficzne na Ziemi nie są jedynie wypadkową relacji między poziomem zgonów i poziomem urodzeń, lecz w tym samym stopniu na poziom zgonów, jak i na poziom urodzeń ma wpływ rozwój cywilizacyjny. W swoim wystąpieniu podkreślała również, że epidemie towarzyszą ludziom i środowisku od zarania dziejów w postaci endemicznej, falowej, bądź jednorazowej. Niektóre z nich spowodowały wielkie straty, zwłaszcza wówczas, gdy w populacji pojawiał się patogen, którego wcześniej w niej nie było. Istotnym stwierdzeniem było również to, że współcześnie pomimo wzrostu świadomości medycznej przedmiotowy problem się nasilił, choćby ze względu na globalizację. W podsumowaniu profesor Szymańska wysunęła tezę, że znajdujemy się na progu kolejnej fazy przejścia epidemiologicznego, tj. fazy V.

Zagrożenia i skutki dla społeczeństw wywołane pandemią COVID-19 poddane zostały analizie przez dr Anetę Baranowską z UKW, która w swoim wystąpieniu podjęła próbę odpowiedzi na pytanie na czym polega fenomen koronawirusa jako zagrożenia, w tak złożonym układzie jak społeczeństwo. Charakteryzując jego cechy i luki w wiedzy eksperckiej dotyczące tego rodzaju zagrożenia, doktor Baranowska twierdzi, że nie będzie takiego elementu struktury społecznej, zarówno na poziomie mikro, jak i makro, który nie ulegnie jakimś przekształceniom. Koronawirus przemodeluje znane nam struktury społeczne i będzie tworzył nową rzeczywistość choć niemożliwe jest przewidzenie zakresu tych zmian.

Natomiast wystąpienie  dr Wiesławy Gierańczyk  Dyrektor US w Bydgoszczy było skoncentrowane na badaniu rynku pracy i zmianach w nim zachodzących w dobie pandemii. Doktor Gierańczyk wskazała, że wykorzystanie danych administracyjnych stwarza nowe możliwości opracowywania informacji statystycznych stanowiących podstawę podejmowania świadomych decyzji ekonomicznych, gospodarczych i społecznych. Realizując prace rozwojowe statystyka publiczna wzbogaca zasoby informacyjne na poziomie regionalnym, jak i lokalnym.

Webinarium zakończyło wystąpienie dr. hab. Izabeli Oleksiewicz z Politechniki Rzeszowskiej, która przedstawiła zmiany w społeczeństwie edukacyjnym wywołane COVID-19. Według profesor Oleksiewicz, inwestycje w kształcenie na odległość powinny zarówno łagodzić bezpośrednie zakłócenia spowodowane przez COVID-19, jak i przyczyniać się do opracowywania metody bardziej otwartych i elastycznych systemów edukacji na przyszłość. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na znaczny postęp technologiczny i możliwości cyfryzacyjne, jakie są obserwowane w ostatnim okresie czasu oraz podjęła próbę udowodnienia, że sztuczna inteligencja może znaleźć duże zastosowanie również w oświacie, szczególnie w szkolnictwie wyższym, poprzez granty i prowadzone badania naukowe. Ponadto, prelegentka zauważyła, że pogłębiają się nierówności, gdy mowa o dostępie do technologii i urządzeń. Epidemia pogłębia przepaść między grupami społecznymi: dostęp do edukacji nie jest jednakowy, nierówności rosną i zwiększa się liczba wykluczonych.

Podjęta przez CDiS SZ, w ramach kampanii NUP 2X35, dyskusja o konsekwencjach pandemii COVID-19 dla bezpieczeństwa narodowego będzie kontynuowana z uwzględnieniem perspektywy pozostałych wymiarów środowiska bezpieczeństwa. Kolejne webinarium, tym razem poświęcone aspektom technologicznym, odbędzie się 4 czerwca br.

 

Dla użytkowników zarejestrowanych do pełnej wersji serwisu internetowego Kampanii NUP 2X35 dostępna jest pełna lista plików do pobrania.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Szubińska 105
85-915 Bydgoszcz
tel. 261410301
fax. 261410354
cdissz@mon.gov.pl

    
  • english version
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.