Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 czerwca 2020
WEBINARIUM NT.: „BADANIA SPOŁECZNE JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE DIAGNOZOWANIE NOWYCH TRENDÓW I ZJAWISK W FUNKCJONOWANIU SZ RP"

Badania społeczne oraz badania wojskowe są jednymi z narzędzi umożliwiających zrozumienie rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Pomagają lepiej ją opisać oraz na nią wpływać. Wiedza pozyskana poprzez realizację badań może być pożyteczna zarówno dla instytucji cywilnych, jak również dla SZ RP.

Wychodząc naprzeciw dynamicznym zmianom w środowisku bezpieczeństwa oraz potrzebom realizacji analiz środowiska bezpieczeństwa prowadzonych w ramach kampanii NUP 2X35 oraz oczekiwaniom Organizatorom Systemów Funkcjonalnych w dniu 17.06.2020 r. przeprowadzono seminarium naukowe nt.: Badania społeczne jako narzędzie wspierające diagnozowanie nowych trendów i zjawisk w funkcjonowaniu SZ RP. Przedsięwzięcie merytorycznie wspierali przedstawiciele Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, w skład którego wchodzi Wojskowe Biuro Badań Społecznych oraz Akademii Sztuki Wojennej.

Seminarium, które spotkało się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, otworzył Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych – płk Jarosław MOKRZYCKI.

Wprowadzeniem do dyskusji były referaty przedstawicieli Wojskowego Biura Badań Społecznych oraz Akademii Sztuki Wojennej.

Dr Marcin SIŃCZUCH, zastępca kierownika Wojskowego Biura Badań Społecznych, podjął problematykę badań społecznych, które w rozumieniu decyzji Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (ze zm.),są badaniami naukowymi, prowadzonymi w szczególności przy użyciu techniki ankiety i wywiadu, z zachowaniem wymogu anonimowości osób badanych, a celem ich jest diagnozowanie procesów i zjawisk społecznych zachodzących w resorcie obrony narodowej, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w środowiskach wojskowych. Dr Sińczuch zaprezentował historię badań socjologicznych i społecznych oraz ich cel i klasyfikację, zwracając uwagę na badania jakościowe i ilościowe.

Z kolei ppłk Grzegorz PREDEL, starszy specjalista Wojskowego Biura Badań Społecznych, przedstawił strukturę procesu badawczego, zwracając szczególną uwagę na ujęcie problemu badawczego i zbudowanie modelu teoretycznego, wyprowadzanie szczegółowych hipotez, jak również sprawdzanie hipotez. Ponadto, podkreślił istotę planu badania, odpowiedni dobór metod i technik prowadzenia obserwacji oraz próby badawczej. Wystąpienie swoje zakończył analizą statystyczną danych pozyskanych w czasie badania.

W swoim kolejnym referacie ppłk PREDEL zaprezentował zagadnienia związane z pragmatyką procesu badawczego, z uwzględnieniem problemów badawczych, stawianiem hipotez, ich identyfikacją oraz operacjonalizacją. Według ppłk PREDLA, niezwykle istotne dla dokonania właściwego pomiaru są skale pomiaru zmiennych, do których zaliczył zmienną nominalną (np. płeć), porządkową (np. poziom wykształcenia), interwałową (np. skalę szkolną) oraz ilorazową (np. wiek). Z kolei do kluczowych kryteriów jakości pomiaru zaliczył precyzję i poprawność, rzetelność oraz trafność. Natomiast jako determinanty jakości pomiaru i prowadzenia obserwacji wskazał organizację badań, narzędzia badawcze, ankieterów oraz wyniki badań, które powinny być prawidłowo kodowane, opracowane jakościowo, statystycznie i właściwie zinterpretowane.

Seminarium zakończyło wystąpienie płk. dr hab. Zbigniewa LEŚNIEWSKIEGO, profesora Akademii Sztuki Wojennej, zastępcy dyrektora Instytutu Działań Informacyjnych Wydziału Wojskowego. Płk Leśniewski skupił się na realizacji badań wojskowych, wskazując na poszczególne fazy procesu badawczego oraz czynności, które powinny być w nich zrealizowane, tak  by proces badawczy zakończył się powodzeniem.  Prelegent wskazał na istotny zapis w dokumentach normatywnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem ćwiczeń wojskowych, a dotyczy on możliwości realizacji ćwiczeń doświadczalnych (badawczych), których celem jest m.in. sprawdzenie słuszności założeń teoretycznych, ustalenie bardziej wydajnych i racjonalnych metod oraz form szkolenia, jak również określenie stopnia przydatności nowych rodzajów techniki wojskowej.

Podjęty w ramach seminarium wysiłek służył pozyskaniu wiedzy dotyczącej zasadniczych zagadnień z obszaru badań społecznych, narzędzi wykorzystywanych w realizacji badań społecznych oraz doskonaleniu zdolności do przygotowania i prowadzenia badań w SZ RP.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Szubińska 105
85-915 Bydgoszcz
tel. 261410301
fax. 261410354
cdissz@mon.gov.pl

    
  • english version
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.