Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmuje:

1) W każdy poniedziałek w godz. 14.00-15.30 w budynku Nr 1

przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy;


2) Zapisy przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym uzgodnieniu

z głównym specjalistą Kierownictwa CDiS SZ: 


 - tel.:  261-410-307

 Kontakt

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Szubińska 105
85-915 Bydgoszcz
tel. 261410301
fax. 261410354
cdissz@mon.gov.pl

    
  • english version
  • BIP