Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PDiOSS


CDiS SZ realizuje zadania zmierzające do centralizacji zarządzania standaryzacja operacyjną w SZ RP oraz wspiera Zarządy SG WP i Dowództwo Generalne RSZ poprzez opracowywanie oraz aktualizowanie doktryn i dokumentów doktrynalnych, a także dokumentów uzupełniających głównie stanowiących narodowe odpowiedniki dokumentów standaryzacyjnych NATO z obszaru połączonych działań RSZ.

W ramach standaryzacji NATO w obszarze operacyjnym CDiS SZ uczestniczy w pracach gremiów standaryzacyjnych NATO w obszarze operacyjnym zajmujących się działaniami połączonymi oraz poszczególnych rodzajów sił zbrojnych, a także wspiera Dowództwo Transformacji NATO (ACT) w realizacji zadań standaryzacyjnych Sojuszu. Jednocześnie wspiera Szefa SG WP w realizacji nadzoru nad udziałem przedstawicieli narodowych w gremiach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)

W E-bibliotece CDiS SZ umieszczono centralną bazę narodowych doktryn i dokumentów doktrynalnych wszystkich poziomów, która jest sukcesywnie uzupełniana oraz aktualizowana. W zakładce STANDARYZACJA OPERACYJNA e-biblioteki umieszczane są projekty dokumentów narodowych i sojuszniczych,  plany opracowywania doktryn i dokumentów doktrynalnych, architektury dokumentów narodowych i sojuszniczych, a także biuletyny informacyjne standaryzacji operacyjnej. 

Standaryzacja NATO to działalność obejmująca opracowywanie i wdrażanie koncepcji, doktryn, procedur i rozwiązań w celu osiągnięcia i utrzymania stanu kompatybilności, zamienności lub jednolitości, niezbędnych do osiągnięcia wymaganego poziomu interoperacyjności lub optymalizacji wykorzystania zasobów w obszarach: operacyjnym, materiałowo-technicznym i administracyjnym, które oznaczają:

 1. standaryzacja NATO w obszarze operacyjnym - opracowywanie dokumentów standaryzacyjnych dotyczących praktyki wojskowej, takich jak doktryna, taktyka, metody i procedury działań, logistyka, szkolenie, sprawozdawczość, plany i mapy,
 2. standaryzacja NATO w obszarze materiałowo-technicznym - opracowywanie dokumentów standaryzacyjnych określających wymogi techniczne stosowane w cyklu życia uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
 3. standaryzacja NATO w obszarze administracyjnym - opracowywanie dokumentów standaryzacyjnych, usprawniających działalność administracyjną Sojuszu w obszarach takich jak: terminologia, finanse, zasoby ludzkie, stopnie wojskowe itp.;

Standaryzacja operacyjna Sił Zbrojnych RP to działalność obejmująca opracowywanie i wdrażanie doktryn, dokumentów doktrynalnych oraz dokumentów uzupełniających nie będących dokumentami normalizacyjnymi, a także realizację przedsięwzięć zapewniających ich stosowanie w celu osiągnięcia i utrzymania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej wymaganego poziomu interoperacyjności lub optymalizacji wykorzystania zasobów, gdzie zastosowane definicje oznaczają:

 1. doktryna – dokument zawierający podstawowe zasady, według których siły zbrojne prowadzą swoją działalność w obszarze działań połączonych realizując określone cele; w rozumieniu odpowiedników dokumentów standaryzacyjnych NATO, doktryna jest odpowiednikiem dokumentu pierwszego poziomu architektury doktryn NATO z obszaru działań połączonych,
 2. dokument doktrynalny - dokument stanowiący rozwinięcie zapisów doktryny, zawierający zasady jakimi powinny kierować się siły zbrojne, rodzaj/rodzaje sił zbrojnych lub rodzaj/rodzaje wojsk aby osiągnąć założone cele i wykonać postawione zadania; w rozumieniu odpowiedników dokumentów standaryzacyjnych NATO, dokument doktrynalny jest odpowiednikiem dokumentu drugiego poziomu architektury doktryn NATO z obszaru działań połączonych lub innej doktryny NATO spoza obszaru działań połączonych (doktryną NATO jest dokument, w którego tytule umieszczono wyrażenie „DOCTRINE”),
 3. dokument uzupełniający - dokument stanowiący rozwinięcie zapisów doktryny, dokumentu doktrynalnego zawierający taktykę, techniki i procedury działania, zgodnie z którymi powinny kierować się siły zbrojne, rodzaj sił zbrojnych lub rodzaj wojsk aby zrealizować określone zadania; w rozumieniu odpowiedników dokumentów standaryzacyjnych NATO, dokument uzupełniający jest dokumentem normalizacyjnym, a jeśli jego opracowanie nie jest zasadne, może być dokumentem opracowanym w ramach standaryzacji operacyjnej.1

  

     1 DECYZJA Nr 311/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Instrukcji postępowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”.

  
 • english version
 • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Szubińska 105
85-915 Bydgoszcz
tel. 261410301
fax. 261410354
cdissz@mon.gov.pl

  
 • english version
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.