Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona Danych Osobowych
INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez Centrum Doktryn i Szkolenia SZ
w związku z realizacją zadań ustawowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - dalej: RODO informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych (CDiS SZ) z siedzibą w Bydgoszczy,
   ul. Szubińska 105, 85-915 Bydgoszcz.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w CDiS SZ mgr inż. Jarosławem HEWELT można się kontaktować telefonicznie +48 261 410 307 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: j.hewelt@ron.mil.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych CDiS SZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (obowiązek prawny przetwarzania danych osobowych) i/lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym).
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane, na zlecenie Administratora, innym podmiotom/organom uprawionym na podstawie obowiązującego prawa.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w CDiS SZ Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
  7. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy lub na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  8. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym zrealizowanie wobec osoby, której dane dotyczą zadań które spoczywają na administratorze. Oznacza to, że podanie danych osobowych jest konieczne dla rozpatrzenia sprawy.

Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionych w RODO.

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy osoba, której dane będą przetwarzane uzna, że przetwarzanie tych danych narusza przepisy RODO.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Szubińska 105
85-915 Bydgoszcz
tel. 261410301
fax. 261410354
cdissz@mon.gov.pl

  
 • english version
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.