Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WSPÓŁPRACA

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BEZPOŚREDNIO PODPORZĄDKOWANYCH
SZEFOWI SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI W 2020 ROKU

 

 

 

 

    
  • english version
  • BIP
pdf

Kontakt

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Szubińska 105
85-915 Bydgoszcz
tel. 261410301
fax. 261410354
cdissz@mon.gov.pl

    
  • english version
  • BIP