Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WYMOGI EDYTORSKIE – INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

1. Do Wydawnictwa należy przesyłać wyłącznie dokumenty zapisane w trybie zgodności (wersja Word 97–2003, rozszerzenie .doc).

2. Na początku tekstu należy zamieścić informacje o Autorze według wzoru:  tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, jednostka organizacyjna, uczelnia, adres e-mail, ORCID.

3. Na wyłączne potrzeby Wydawnictwa, po ww. informacjach, należy też podać adres korespondencyjny.

4. Należy zamieścić streszczenia w języku polskim (200–250 słów) oraz w języku angielskim wraz z przetłumaczonym na j. angielski tytułem artykułu. Funkcją streszczenia jest wskazanie celów artykułu, problemu badawczego, metod badawczych, hipotezy. Czcionka Arial 10 p., interlinia 1,0.

5. Należy zamieścić słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w języku polskim i języku angielskim, rozmiar czcionki 11.

6. Rozmiary marginesów dla formatu A4:

  • górny – 2,5 cm od krawędzi,
  • dolny – 2,5 cm od krawędzi,
  • lewy – 2,5 cm od krawędzi,
  • prawy – 2,5 cm od krawędzi,
  • nagłówek – 1,27 cm od górnej krawędzi,
  • stopka – 1,7 cm od dolnej krawędzi,
  • lustrzany margines na oprawę – 0,5 cm.

7. Krój i rozmiar czcionki:

  • tekst główny – Arial 12 p.;
  • oznaczenia i nazwy rozdziałów – Arial, bold, 14 p.;
  • oznaczenia i nazwy podrozdziałów – Arial, bold, 12 p.;
  • oznaczenia i nazwy sekcji – Arial, bold, 12 p.;
  • oznaczenia punktów – Arial 12 p.;
  • nazwy punktów – Arial, bold, 12 p.;
  • terminy obcojęzyczne – Arial, kursywa, 12 p.;
  • tytuły obcojęzyczne i polskie – Arial, kursywa, 12 p.;
  • tytuły rysunków i tabel – Arial 12 p.;
  • przypisy dolne – Arial 9 p., interlinia 1,0.

8. Tekst należy wyjustować.

9. Wartość interlinii wynosi 1,5.

10. Należy unikać stosowania więcej niż jednego wyróżnienia (jeśli kursywa, to nie bold, jeśli podkreślenie, to nie kursywa itd.).

11. Przywołując cytat w tekście, zapisuje się go prostą czcionką i umieszcza
w cudzysłowie, a źródło podaje w odpowiednim przypisie.

12. W tekstach nie należy stosować wymuszonych podziałów wierszy, ręcznego dzielenia wyrazów, spacji nierozłącznych, formatowania tekstu przez używanie wielokrotnych spacji.

13. Zapis tytułów, rozdziałów, przypisów (szczególnie bibliograficznych), cytatów, komentarzy i bibliografii powinien być ujednolicony typograficznie.

14. Paginacja stron powinna być ciągła i ujednolicona.

15. Materiał ilustracyjny powinien być dobrej jakości (prawidłowa rozdzielczość, zwłaszcza fotografii, minimum 300 dpi), opisy ujednolicone i kompletne, każda ilustracja umieszczona w oddzielnym pliku, odpowiednio oznaczonym.

16. Rysunki, wykresy, tabele, schematy powinny być dostarczone w edytowalnym programie w celu ich dostosowania do wymogów edycji.

17. Opisy bibliograficzne oraz bibliografia powinny mieć ujednoliconą formę i być zastosowane konsekwentnie.

18.  PRZYPISY:

- Opis bibliograficzny książki (wydawnictwo zwarte):

Autor, Tytuł. Podtytuł, współpracownicy, numer wydania, numer tomu / części, miejsce rok wydania (nazwa serii, numer w serii).

Przykłady:

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

Proza polska w kręgu religijnych inspiracji, red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak, Lublin 1993 (Religijne Tradycje Literatury Polskiej, t. 3).

- Opis artykułu / rozdziału w dziele zbiorowym:

Autor, Tytuł. Podtytuł, [w:] opis bibliograficzny książki jw., zakres stron.

Przykład:

Pytasz M., Bednarczykowie jako wydawcy (rekonesans), [w:] Pisarz na obczyźnie, red. T. Bujnicki, W. Wyskiel, Wrocław 1985 (Biblioteka Polonijna, t. 14), s. 185–196.

- Opis artykułu / rozdziału w zbiorze tego samego autora:

Autor, Tytuł. Podtytuł, [w:] tegoż/tejże, opis bibliograficzny książki, zakres stron.

Przykład:

Mayenowa M.R., Struktura tekstu, [w:] tejże, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 2000, s. 48–79.

- Opis artykułu w czasopiśmie:

Autor, Tytuł. Podtytuł, „Tytuł Czasopisma” rok, Rocznik, numer/zeszyt w danym roku (numer w ogóle), zakres stron.

Przykład:

Wysocka J., Londyńska Oficyna Poetów i Malarzy (1949–2011), „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne” 2015, nr 2 (11), s. 53–71.

- Opis dokumentu w Internecie:

Autor, Tytuł. Podtytuł, [online:] adres www [dostęp: data dostępu].

Przykład:

Dymińska D., Jak pisanie o przemocy seksualnej uczyniło ze mnie seksistkę,[online:] http://www.ha.art.pl/projekty/felietony/5241-jak-pisanie-o-przemocy-seksualnej-uczynilo-ze-mnie-seksistke.html [dostęp: 22.10.2017 r.].

19. BIBLIOGRAFIA:

Budowa bibliografii w systemie „autor – rok”: Nazwisko inicjał, rok, tytuł, tłum./oprac./red./il., miejscowość.

Przykłady:

Afanasjew J., 2005, Groźna Rosja, tłum. M. Kotowska, Warszawa.

Aleksijewicz S., 2014, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, tłum.
J. Czech, Wołowiec.

Aven P., Kokh A., 2015, Gaidar’s Revolution: The Inside Account of the Economic Transformation of Russia, London–New York.

Bäcker R., 2014, Stabilność reżimów autorytarnych, [w:] J. Diec, A. Jach (red.), Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju, cz. 2: Kontekst polityczny i gospodarczy, Kraków.

(Opracowanie przypisów i bibliografii na podstawie: A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Książka, prasa, WWW, Warszawa 2008).

20. Materiały niespełniające powyższych wymogów nie będą przyjęte przez Wydawnictwo.

  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Szubińska 105
85-915 Bydgoszcz
tel. 261410301
fax. 261410354
cdissz@mon.gov.pl

  
 • english version
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.