Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

 

Zasady etyki publikacyjnej przyjęte przez Wydawnictwo Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych są zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) i mają na celu zapewnienie najwyższej jakości publikowanych materiałów oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności takim jak:

 • plagiat;
 • autoplagiat;
 • pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do powstania publikacji (ghostwriting) lub przypisanie ich autorstwa osobom, które nie miały żadnego wkładu w ich powstanie (honorary authorship);
 • wykorzystanie sfabrykowanych danych lub badań, a także manipulowanie nimi.

Do przestrzegania standardów etycznych zobowiązane są wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji.

POLITYKA REDAKCYJNA

 1. Decyzję o zakwalifikowaniu materiału do druku podejmuje Komisja Wydawnicza. Brane pod uwagę są: wartość naukowa pracy, oryginalność, przejrzystość i przydatność dla odbiorców, a także opinie recenzentów.
 2. Komisja Wydawnicza dokonuje oceny merytorycznej materiałów bez względu na stopień/tytuł naukowy autora, płeć, wiek, rasę, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo, przekonania polityczne czy jakiekolwiek inne cechy autora.
 3. Komisja Wydawnicza zastrzega sobie prawo wycofania publikacji po jej wydaniu w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad etyki publikacyjnej.
 4. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki celem zapobiegania plagiatom, nadużyciom, publikacji fałszywych danych oraz innym praktykom niezgodnym z przyjętymi zasadami etyki publikacyjnej.
 5. Wydawnictwo zapewnia rzetelny proces wydawniczy i dochowuje standardów edytorskich.
 6. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

 1. Autor zobowiązany jest do przestrzegania zasad etyki publikacyjnej,
  a w szczególności unikania plagiatu i autoplagiatu.
 2. Autor oświadcza, że prezentowany materiał jest utworem oryginalnym i nie narusza praw osób trzecich.
 3. Wszelkie cytaty, zapożyczenia, parafrazy i użyte dane należy opatrzyć stosownymi przypisami.
 4. Autor jest zobowiązany do uprzedniego zgłoszenia konfliktu interesów.
 5. W dniu przyjęcia artykułu do publikacji Autor przekazuje Wydawnictwu prawa autorskie.

ZASADY RECENZOWANIA PRAC

 1. Recenzent nie może pozostawać z Autorem w konflikcie interesów, który rozumiany jest jako bliskie relacje osobiste, pokrewieństwo, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w okresie dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji. Ponadto Recenzenci nie powinni być pracownikami jednostki, w której pracuje Autor. W przypadku stwierdzenia takiej zależności Recenzent jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Wydawcy.
 2. Recenzent jest zobowiązany do zapewnienia rzetelnej, obiektywnej, sprawiedliwej i konstruktywnej recenzji, bez osobistych komentarzy.
 3. Recenzent jest zobowiązany do dostarczenia recenzji w ustalonym terminie. Jeżeli nie jest w stanie dotrzymać terminu lub podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym Komisję Wydawniczą.
 4. Recenzent powinien zgłosić Komisji Wydawniczej wszelkie istotne zauważone podobieństwa recenzowanego artykułu do innych prac, jak również podejrzenia błędnych danych/badań oraz manipulacji nimi.
 5. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie.
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Szubińska 105
85-915 Bydgoszcz
tel. 261410301
fax. 261410354
cdissz@mon.gov.pl

  
 • english version
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.